HYUNDAI VĨNH YÊN – TRẢI THẢM ĐỎ, ĐÓN NHÂN TÀI

HYUNDAI VĨNH YÊN – TRẢI THẢM ĐỎ, ĐÓN NHÂN TÀI ?? I/ Vị trí tuyển dụng: ? Tư vấn bán hàng xe thương mại & Du lịch: 08 người (nam/nữ). ? Thợ xưởng dịch vụ: 03 Thợ máy, 02 Thợ gò, 02 Thợ sơn (nam) ? Cố vấn dịch vụ: 03 Cố vấn II/ Thông…